CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO

Trung tâm Đào tạo IGC Golf Center là một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp về môn golf tại Việt Nam. Với mục tiêu trở thành một trong những địa điểm đào tạo golf hàng đầu tại Việt Nam, IGC Golf Center liên tục cập nhật các chương trình đào tạo mới nhất và chất lượng nhất để đáp ứng nhu cầu của các học viên.

Nhằm quản lý tốt hơn khía cạnh quảng cáo của hệ thống, bao gồm trang web và ứng dụng trên các thiết bị điện tử, IGC Golf Center đã tạo ra những điều khoản chính sách quảng cáo. Những chính sách này được đưa ra để đảm bảo chất lượng và tính trung thực của quảng cáo trên hệ thống của Trung tâm.

Cụm từ “quảng cáo” trong chính sách này bao gồm dấu hiệu của bên thứ 3, bảng biểu của bên thứ 3, hoặc quảng cáo theo ngữ cảnh của bên thứ 3 và một số nội dung do bên thứ 3 tài trợ. Những điều khoản được đưa ra dưới đây theo quy định điều kiện chấp thuận quảng cáo trên Trung tâm.

IGC Golf Center có quyền quyết định loại quảng cáo nào được chấp thuận và hiển thị trên hệ thống của trung tâm. Trong bất cứ trường hợp nào, sự chấp thuận quảng cáo của Trung tâm không đồng nghĩa với việc xác thực chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo. Điều này có nghĩa là các nhà quảng cáo sẽ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ quảng cáo trên hệ thống của Trung tâm.

Trung tâm không chấp thuận những quảng cáo không trung thực, trái thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử dân tộc, sai với đạo đức, văn hóa của dân tộc, đi ngược quan điểm của Trung tâm.

Trung tâm có quyền chấp nhận hoặc từ chối, hủy bỏ những quảng cáo từ hệ thống của Trung tâm vì bất kỳ lý do nào. Chúng tôi sẽ thông báo đến cho các nhà tài trợ khi có quyết định từ bỏ, từ chối hay chấp nhận và giải thích lý do cụ thể.

Nhà quảng cáo phải tuân thủ tất cả luật trong và ngoài nước, các quy định áp dụng cho quảng cáo của Trung tâm. Chúng thôi không giám sát việc tuân thủ quy định của nhà tài trợ. Thế nhưng chúng tôi có quyền xem xét mức độ phù hợp với pháp luật và các quy định của quảng cáo. Trường hợp nhận thấy vi phạm quy định, Trung tâm có quyền loại bỏ các quảng cáo khỏi hệ thống Trung tâm.

Các quảng cáo hiển thị trên hệ thống của Trung tâm không được chứa điểm ảnh thẻ, đèn nhấp nháy, mã phần mềm,… trừ khi được sự chấp thuận bằng văn bản của Trung tâm. Các thông tin không đòi hỏi nhận dạng cá nhân của hệ thống Trung tâm không được liên kết với bất kỳ thông tin đòi hỏi nhận dạng của nhà quảng cáo mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm.

Trên đây là một số những chính sách quảng cáo của Trung tâm IGC Golf Center, bạn cần nắm rõ để đảm bảo quyền lợi khi truy cập trang web.

Tham khảo các khóa học đánh golf ở IGC Center:

Khóa học golf căn bản cho người mới tìm hiểu về golf.

Khóa học golf nâng cao cho các golfer chuyên nghiệp.